Salmar kan få konsesjon

Oppdrettsselskapet Salmar er ute etter konsesjon for å teste sine nyutviklede merder som skal tåle drift lenger ute til havs, men fikk i første omgang avslag fra myndighetene. Avgjørelsen ble anket men selskapet har ennå ikke fått svar, men fiskeriminster Elisabeth Aspaker (H) er tydelig på at dette er noe vi bør få til.

Hun understreker at viktigheten av at Norge som sjømatnasjon og eksportør av slik mat må være i førersetet på disse tingene og at vi så langt som mulig må forsøke å få gjennomført slik teknologiutvikling her hjemme. De ny merdene skal tåle mer vær og bølger slik at man skal kunne utnytte havområder lenger ute.

Salmar har allerde fått tilbud om konsesjonsområder utenfor Skottland og Chile men fra selskapets side sier man at dette er noe man ikke har tatt tak i ennå, men at man venter på utspillet fra norske myndigheter – som inntil nå har vært lunkne til dette.

Selskapet har ønsket å bygge oppdrettsanlegg basert på disse nye merdene ute i Frohavet og søkte derfor om grønne konsesjoner. Disse konsesjonene ble utlyst i 2013, men søknaden resulterte altså i et avslag.

Fra selskapets side sier man at man nå avventer myndighetene og at de trodde de var interessert i utvikling av ny teknologi og å få oppdrettsnæringen lenger ut til havs. PÅ bakgrunn av dette mener selskapet at ekstra tildelinger kunne vært gjort, og at selskapet derfor har jobbet hardt med både søknader og anker – i tillegg til at man har jobbet mot politikerne, og nå ser det altså ut til å fiskeriministeren er ombord.

Salmar sier at du tidligs kan ha fisk i merdene i 2016 men at det sannsynligvis ikke vil bli før i 2017. De vil heller ikke starte bygging før man har fått konsesjonene på plass, og det er ikke aktuelt å kjøpe konsesjoner til markedspris. Dette kombinert med investeringer i utstyr vil gi et negativt resultat.