Om båt og økonomi

Vi er en side som naturligvis er opptatt av båtliv og hvordan nordmenn ter seg på havet – vi er derfor også opptatte av det økonomiske aspektet ved det, og spesielt dette med forsikringer har dukket opp i mediene i det siste.

Det vi tenker på er undersøkelsen som ble offentliggjort av Codan Forsikring i dag, og der kom det frem overraskende tall: det var faktisk så mange som 1/3 av de spurte i undersøkelsen som svarta at de ikke hadde forsikret fritidsbåten sin, og dette er et tall som er veldig høyt – i hvert fall med tanke på at man vet at så mange som 20% av alle fritidsbåter en eller annen gang vil grunnstøte.

Det var litt over 50% som hadde forsikring mens 15% ikke hadde kontroll på om båten de disponerer er forsikret eller ikke. Dette synes naturlig nok forsikringsselskapet er urovekkende og de mener at mange nordmenn tar unødvendige økonomiske sjanser ved å la være å forsikre fritidsbåten sin.

Som nevnt er grunnstøting den vanligste årsaken til skader på båt og i de tilfellene hvor dette skjer er skadene på båtene som regel store og kostbare. Vi snakker her skader på både ror, skrog og motor, og som alle vet: dette er det kostbart å reparere. Hvis man for eksempel har tatt opp et båtlån er det liten tvil om at man kan gå på en skikkelig økonomisk smell hvis man ikke har forsikring. Båten vil gå dramatisk ned i verdi, og i tillegg til dette må man betale for reparasjonen av skadene selv. Dette er det meget dårlig butikk i, og hvis du skal kjøpe deg båt er det uten tvil smart å forsikre den – man vet nemlig aldri hva som kan skje, og hvis du er villig til å ta sjansen på å tape så mye penger for en så liten forsikringssum, så er det en risiko som er helt unødvendig å ta.

Alle vet at båtmotorer er ekstremt kostbare og å få skader på disse vil være meget dyrt, og da betyr det egentlig ingenting at selve båten har lav verdi. Hva skal du forresten med en båt som har en defekt motor? Å levere en slik inn til reparasjon og måtte stå for alle kostnadene selv, etter å ha vært uheldig, vil garantert oppleves som meget surt.

Forsikre derfor båten din: husk at det er mange høst- og vinterstormer hvert år som til og med vil kunne skade båten din mens den ligger fortøyd til kaien.