Norsk laks truet av amerikansk genlaks

Genmodifisert laks tåler mer kulde, spiser mindra mat enn norsk laks og vokser dobbelt så fort som den atlantiskelaksen, og nå begynner snart amerikanerne å sette tennene sine i den!

Den norske oppdrettsnæringen tar naturligvis avstand fra den genmodifiserte laksen, men det enkelte innenfor denne næringen samt noen økonomer tror at gen-laksen og så vil kunne vise seg på norske tallerkener etter hvert. Alt er egentlig avhengig av om amerikanske og kinesike lakseoppdrettere velger å satse på genfisken.

Vokser hele året

GMO laks i bakgrunnen  og vanlig laks i forkant
GMO laks i bakgrunnen og vanlig laks i forkant

Selskapet som står bak genlaksen, AquaBounty, har patent på en metode hvor de tilsetter arvestoff fra både kongelaks og ålekone til en atlantisk laks. Ålekonen er en sjøål og arvestoffene fra denne sørger for at genet som kontrollerer at utskillingen av veksthormoner ikke vil fryse til hos laksen i enkelte deler av året. Dette igjen sørger for at AquaAdvantage-laksen (som den heter) vokser hele året i stedet for kun halve året som den atlantiske norske laksen gjør, og den vil derfor oppnå voksen størrelse i løpet av kun 16-28 måneder. Den norske laksen trenger 36 måneder på dette, samt at den spise 25% mer for enn genlaksen.

Skepsisen eksisterer

Arne Holst-Jensen ved det norske Veterinærinstituttet stiller seg spørmål om denne formen for laks faktisk er bedre enn den vi har i Norge i dag. Han forteller at fagfolk stiller seg tvilene til tallene som kommer fra AquaBounty, og tenker da spesiell på den raske veksten og behovet for mat. Liknende prosjekter har eksistert i Norge tidligere, man har blitt avsluttet på grunn av de har tvilt på potensialt og lønnsomhet.

Også motstanderne av genmodifiserte organismer er lite begeistret for dette og fra Fremtiden i våre hender påpekes dat at SalmoBreed har lagt frem statistikk som viser at GMO-laksen (genmodifisert organisme) ikke vokser spesielt mye raskere enn den laksen vi allerede har som er foredlet. Man er også skeptiske til informasjonen som kommer frem og mener at viktig informasjon om mulige skadevirkning for både mennesker og natur holdes tilbake.

Fremtiden i våre hender sitter på rapporter om at GMO-laksen har både misdannelser og helseproblemer, samt at den heller ikke er 100% steril slik som AquaBounty lover. De mener der for at GMO-laksen er en betydelig trussel for villaksen hvis den f.eks. skulle rømme.