Mer laks = mindre lus

Det viser seg at høy tetthet av oppdrettslaks i merdene sørger for at det blir mindre lus på laksen.

Tradisjonelt sett har man antatt at det er negativt for fiskens velferd hvis det er mye fisk på liten plass, men dette er et syn som er i ferd med å endre seg. Som vi sa i innledningen; det er mye som tyder på at det blir mindre lus hvis fisken står tett.

Oppdrettslaks oppfører seg slik at de foretrekker å være på det samme dypet, og dette fører naturlig nok til at de som regel da svømmer tett sammen. Forskere har derfor gjennomført noen undersøkelser hvor de så på fisk som svømte med en tetthet på 8 kilo fisk pr. 1000 liter vann og 70 kilo fisk pr. 1000 liter vann. Begge disse målene er innenfor det som normalt observeres som stimtetthet i merdene.

Resultatet som kom fram i disse undersøkelsene viste at laks som svømte med høyere tetthet, altså at det er flere kilo med fisk per liter med vann, fikk mindre lus på seg enn fisk som hadde bedre plass. Dette er stikk motsatt av hva man tradisjonelt har tenkt om fiskevelferd og sykdom ettersom høy tetthet som regel har blitt sett på som noe negativt.

Når det kommer til lakselus kan det derfor se ut som at det er en fordel med større tetthet og dette kaller man for en fortynningseffekt. Dette kan ses på som en flokkmentalitet når det kommer til beskyttelse, og i naturen fungerer det slik at man har bedre beskyttelse jo flere man er sammen – altså at risikoen er mindre for å bli utsatt for et angrep jo flere man er.