Regjeringen vil hjelpe laksenæringen

Sponset innlegg fra Lånemegleren.no


Regjeringen vil avhjelpe laksenæringen i den vanskelige situasjonen som har oppstått i forbindelse med det russiske importforbudet, og når skal det bli enklere for lakseeksportørene å få garantier for å få eksportert fisk til Ukraina.

Russland har som kjent gått til boikott av norsk fisk og dette har skapt en viss uro i bransjen, men regjeringen har altså gjort grep for å avhjelpe eksportnæringen for fisk i Norge.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker i Høyre
Fiskeriminister Elisabeth Aspaker i Høyre

Det har kommet flere tiltak etter at bransjen hadde møte med fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H), og næringen selv hadde flere konstruktive forslag til hva som kunne gjøres, og fra regjeringshold er man nå klare til å iverksette disse.

Lær mer om økonomi på disse sidene, og fordyp deg i blant annet lån, kreditt og andre privatøkonomiske temaer. (Representativt låneeksempel: eff.rente 17,89%, 65.000 o/5 år, etabl.geb. 900, totalt 96.030.)

Det er Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) som gjennom å refinansiere fiskeeksportgarantier til Ukraina skal avhjelpe situasjonen. Et slikt grep sørger for at GIEK Kredittforsikring har muligheten til å ta en større risiko i Ukraine. Andre grep som økte bevilgninger til markedsføring av laks og andre fiskeslag gjennom Sjømatrådet er også iverksatt. I tillegg til dette har man også tatt initiativ til forsterkning av et samarbeid mellom Ukraina og Norge på det veterinærfaglige feltet.

Norge har også ferdigforhandlet en avtale om en bilateral kommisjon som skal signeres i høst, og denne skal fokusere på et samarbeid som går på både handel, næring og økonomi. Denne kommisjonen vil følgelig være svært viktig for å skape bedre markedsforhold for den norske sjømaten i Ukraina.

Et annet punkt som også har blitt gjort er at Norge skal kontakte Færøyene for å forsøke å få dem til å fjerne eksportavgiften på 2 DKK pr. kilo makrell og sild som tas i land her på berget.